Akud ja muu elektrisüsteem

Kuna Troll on võrreldes oma eelneva eluga kõvasti uut elektroonikat juurde saanud ning hakkab pikematel reisidel suures osas sõltuma elektroonilisest autopiloodist, siis tuli üle vaadata ja ajakohastada kogu Trolli elektrisüsteem ja eriti selle jõuallikas – akusüsteem.

Vanad akud

Vanad akud

Algselt koosnes Trolli akupark kolmest tavalisest, umbes 80 ampertunnisest, stardiakust. Kaks neist olid ühendatud paralleeli, kokku nii 160 Ah kasutusakuks ja üks reserveeritud mootori käivitamiseks ning ankruvintsi toiteks. Eelmise omaniku põhimõte oli, et akud on kulumaterjal mida saab asendada minimaalse raha eest lähimas autoosade poes. Kui paadi elektrikulu on väike ja autoosade pood alati mõnekümne kilomeetri raadiuses, siis see filosoofia täitsa töötab.

Uued akud

Uued akud

Trolli ööpäevane elektrikulu autopiloodi all kruiisides on ligikaudu 150 Ah. Et pliiakusid kasutades tagada sellist minimaalset energiavaru peab nende kogumahtuvus olema vähemalt 300 Ah. Väikse julgestusvaruga ja arvestades Trolli olemasoleva akukasti mõõte sai uueks kasutusakupargiks 4x110 Ah elektritõstukiakusid. Need on robustse ehitusega ja mõeldud korduvaks laadimiseks ning igakordseks pooltühjaks tühjendamiseks.

Võrgulaadija

Võrgulaadija

Kui seilata vaid sadamast sadamasse, igal õhtul laevaga kai ääres peatudes, siis piisaks akude heas seisus hoidmiseks vaid korralikust võrgulaadurist. Arvestades Trolli küllaltki suurt akuparki ning plaani seilata erineva võrgupinge ning sagedusega maades, sai võrgulaaduriks valitud 60A (ka reaalselt nii suure!) laadimisvooluga ning 100 kuni 250 voldise võrgupingega töötav Sterling Power-i ProChargeUltra. Lisaks on sel laaduril väljundid kolmele sõltumatule akupakile ja sellele on võimalik ühendada kontrollpaneel laadimisinfo mugavaks jälgimiseks. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et see laadija mõõdab akupaki temperatuuri muutes sellele vastavalt laadimispinget.

Teine akulaadija

Teine akulaadija

Trolli diislil on 2 generaatorit millest üks oli ühendatud stardiakut- ja teine kasutusakut laadima. Nagu autogenekad ikka on nende generaatorite regulaatorid seadistatud arvestusega, et mootor töötab kogu aeg. Akude efektiivseks laadimiseks laeval tuleb ka vähene mootori tööaeg hästi ära kasutada. Selleks paigaldasin Sterling Power-i AlternatorToBattery laaduri mis generaatorid vajaduse korral tugevamalt tööle sunnib ja nendest maksimaalse laadimisvoolu (meie süsteemi puhul kuni 130A) välja võtab. Pildil on näha laadur koos tugevvoolu kaitsmetega.

Ujuk-klapp

Ujuk-klapp

Intensiivsel laadimisel eraldavad lahtist tüüpi akud vee lagunemisel tekkivat hapnikku ning vesinikku. Seda tuleb neile perioodiliselt destilleeritud vee kujul tagasi anda. Et seda muidu küllaltki tülikat protseduuri lihtsustada on Trolli akudele paigaldaldatud spetsiaalne veesüsteem, mis survestatud destvee anuma ühendamisel automaatselt, läbi ujukitega klapp-korkide, akupurkide veenivoo õige tasemeni täidab.

Ujuk paigas

Ujuk paigas

Klapp-korgid paigaldatakse lihtsalt akupurkide tavaliste korkide asemele. Ujuk on sellise mõõduga, et korrektse akuvedeliku taseme korral on klapp suletud. Kui valge signaalkork alla langeb, siis on aeg akuvett lisada.

Ujuk-korgid torudega ühendatuna

Ujuk-korgid torudega ühendatuna

Akukaablid

Akukaablid

Akukast

Akukast

Tühi (küllaltki) akukast valmis uusi akusid vastu võtma.

Aku paigas

Aku paigas

Esimene aku on kastis. Ülearu loksumisruumi ei ole.

Akud kastis

Akud kastis

Akud paigaldatuna ja paralleeli ühendatuna. See umbes 60Ah Varta stardiaku sai peatselt 140Ah veokaaku vastu vahetatud. Seda mitte niivõrd mootori käivitusvoolu kui ankruvintsi voolutarvet arvestades.

Generaatoritelt laadija paigas

Generaatoritelt laadija paigas

Kõik vooluallikad (kaasa arvatud generaatorid) on nende kaabelduse ristlõikele vastavate kaitsmetega varustatud. Väike nelja kaitsmega karp vasakul all on mõeldud nende väiksemate elektritarbijate/tootjate ühendamiseks mis ka pealüliti välja lülitamisel akuga ühendatuks peavad jääma.

Võrgulaadur

Võrgulaadur

Võrgulaadurile leidus koht salongi tagaseinal kuid siiski vaid meetri kaugusel akudest.

Akumonitorid

Akumonitorid

Nii kaldavõrgust kui mootorilt laadimise vool kui ka muud parameetrid on näha laeva elektripaneelil. Kõrvalolev akumonitor näitab hetkel kasutusaku pinget, selle laadimisvoolu ja laetuse taset.