Ankrus Aber Wrac’h sadama kõrval

Tulime õhtul sadama poi otsast ära ankrusse sadama kõrvale. Siin raha ei küsita. Meile nii sobib.